Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
 
 

Bericht voor de leden

Bestuur  |  20-9-2022

Beste allen,

De kop is er af, de eerste spierpijn ligt weer achter ons, het nieuwe seizoen is begonnen. Graag vragen we jullie aandacht voor de volgende onderwerpen:
 

  • Stijgende kosten
  • Padel
  • Oranje Internationals bij Liberty
  • Aankondiging ALV
  • Vacatures

Stijgende kosten:
Ook Liberty heeft veel last van stijgende kosten op diverse niveau’s zoals onderhoud, arbeid, energie, inkoop bar, etc. Om te zorgen dat we het verlies beperken, kunnen we niet anders dan daar waar mogelijk de verhoging door te belasten aan onze leden. De prijzen aan de bar hebben we sinds begin september verhoogd. Ook de contributiebedragen hebben we geïndexeerd met 6,4%. Echter, met de huidige inflatie van 12% schiet de verhoging van de contributie tekort.

De alsmaar stijgende energieprijzen zorgen ervoor dat we onze begroting voor dit seizoen niet sluitend krijgen. We onderzoeken dan ook hoe we zowel energie kunnen besparen als kunnen verduurzamen. Momenteel bekijken we of onze veldverlichting door energiebesparende LED verlichting vervangen kan worden.

Ook de dakbedekking van het clubhuis is aan vervanging toe. Daarnaast dient het dak op verschillende plaatsen verstevigd te worden zodat we weer vele jaren kunnen genieten van een droog en veilig clubhuis.

Helaas heeft ook onze geluidsinstallatie het begeven en staat de koeling op instorten. Al met al zaken die een behoorlijk forse investering vergen. De investeringen en de mogelijke contributieverhoging staan dan ook op de agenda van de komende ALV in november.

Natuurlijk kunnen we er samen voor zorgen dat het energieverbruik zo laag mogelijk blijft. Daarom nogmaals de oproep
om de veldverlichting direct uit te doen na de laatste training/wedstrijd en niet onnodig wedstrijdverlichting te gebruiken. Ook het verzoek aan teammanagers/trainers/coaches/ouders/verzorgers/spelers om aan te sturen op zo kort mogelijk douchen en deuren niet onnodig open laten wanneer de verwarming draait. Je helpt je club wanneer je hier rekening mee houdt.

Padel:
Zoals afgesproken tijdens de laatste ALV hebben we 26 juli jl. een informatie avond gehouden. Het moment voor degenen die vragen en/of opmerkingen hadden of gewoon meer details wilden weten met betrekking tot de plannen. De vergunningen zijn afgegeven, we hebben groen licht om de plannen te realiseren. De vereniging "Liberty Padel” wordt opgericht en de 4 padelbanen zullen hoogstwaarschijnlijk begin maart 2023 in gebruik worden genomen.

Oranje Internationals Pien Sanders, Josine Koning en Danique van der Veerdonk komen naar Liberty:
Op zaterdag 24 september komen deze 3 oranje toppers naar M.H.C. Liberty tijdens de "Dongen Beweegt” dag (www.dongen-beweegt.nl). Ze zullen om 14:30 uur een clinic geven op ons hoofdveld. Rond 16:00 uur is de clinic afgelopen en bestaat er de mogelijkheid om vragen te stellen, een handtekening te krijgen of misschien zelfs op de foto met ze te gaan. Wil je deze toppers in actie zien of wil je deelnemen aan de clinic, houd de berichtgeving in de gaten. Zien we je de 24ste?

‘Dongen Beweegt’ is een initiatief vanuit het lokaal sportakkoord. Het is een dag waarop alle sportaanbieders tegelijkertijd hun deuren openen om de inwoners van Dongen te laten zien welke mogelijkheden er zijn om te bewegen. Liberty heeft voor deze dag een aantrekkelijk programma samengesteld (zie bericht LISA) waar hopelijk veel mensen (potentiële leden) op af gaan komen. Het wordt zeer gewaardeerd wanneer er zo veel mogelijk Liberty leden (jong en oud) aanwezig zijn.

Aankondiging ALV:
Op donderdag 17 november vindt de volgende ALV plaats. De ALV vindt fysiek in het clubhuis plaats. De agenda volgt zo spoedig mogelijk. We rekenen op uw aanwezigheid!

Vacatures:
Samen maken we de club. Het succes, de groei en de toekomst van Liberty wordt bepaald door de inzet van vrijwilligers. Wil jij meehelpen bouwen aan het succes van Liberty, laat het ons weten (mail naar: ([email protected]). We hebben altijd een mooie uitdaging voor je welke past bij de tijd die jij beschikbaar hebt. We kunnen je hulp dus altijd gebruiken!

Tot slot:
Rest ons jullie een mooi en sportief hockeyseizoen te wensen. Mocht je n.a.v. dit bericht vragen hebben, dan horen we dat uiteraard graag ([email protected]).

Namens het bestuur, met sportieve groeten,

Jeroen Beex
Voorzitter M.H.C. Liberty

 

Gerelateerd nieuws

Hieronder staan de berichten die gerelateerd zijn aan dit bericht