Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
 
 

Update versoepeling Corona, ALV, vrijwilligers, sponsors en afsluiting seizoen Liberty

Bestuur  |  27-6-2020
Beste leden, ouders/verzorgers, vrijwilligers en sponsors,

Hoewel de competitie na de winterstop nooit is begonnen zit het seizoen er officieel op. Bij deze willen we jullie graag informeren over: 

 • Verdere versoepeling met betrekking tot corona
 • de ALV van 11 juni
 • Liberty de zomer door
 • Vrijwilligers
 • Sponsors
 • Start komend seizoen 
 
Verdere versoepeling met betrekking tot corona
Afgelopen woensdag maakte het kabinet bekend dat er vanaf 1 juli een verdere versoepeling plaatsvindt. Dat is goed nieuws! Concreet betekent dit voor Liberty het volgende:

 • Vanaf 1 juli mogen de sportkantines en terrassen weer open, het clubhuis opent dus eindelijk weer haar deuren!
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand meer te worden gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines.
 • Per 1 juli zijn wedstrijden, toernooien en evenementen weer toegestaan, zowel binnen als buiten.
 • Publiek (ouders, toeschouwers) is vanaf 1 juli weer welkom op het complex van M.H.C. Liberty, het complex is dan weer vrij toegankelijk.
 • M.b.t. het clubhuis: voor binnen geldt per 1 juli dat reserveren en een gezondheidscheck (bent u verkouden of heeft u koorts) alleen verplicht is als er plaats is voor meer dan 100 personen met inachtneming van 1,5 meter afstand. Bij een kleinere capaciteit is dit dus niet verplicht. U bent dus zonder reservering van harte welkom bij Liberty!
 • Voor terrassen buiten met ruimte voor meer dan 250 personen geldt dat zij ook verplicht zijn te werken op basis van reservering en een gezondheidscheck. Bij een beperktere ruimte is dit niet verplicht. U bent dus zonder reservering van harte welkom bij Liberty! 

De Algemene Leden Vergadering
Afgelopen 11 juni hebben we een unieke ALV gehad. De eerste online ALV via TEAMS. Met meer dan 60 inschrijvingen en meer dan 50 ingelogde devices kijken we als bestuur terug op een geslaagde vergadering. Complimenten aan een ieder voor jullie inbreng en het naleven van de huishoudelijke regels. De volgende onderwerpen hebben we behandeld: Corona en de gevolgen, financiële update vereniging, financiële update stichting, vooruitblik komend seizoen, update TC en update sponsorcommissie.
Als bestuur hebben we een voorstel gepresenteerd wat na stemming is aangenomen door de ALV. We willen investeren in groei van de jongste jeugd. We hebben daarom voor komend jubileum jaar 
een passende actie. We verlagen (komend jaar) de contributie van de jongste jeugd. Het volgende voorstel is aangenomen door de ALV: 
 
 
 
We zijn blij dat we in deze bijzondere tijd jullie vertrouwen hebben ontvangen met betrekking tot het plan om te gaan investeren in groei van de jongste jeugd. Het (tijdelijk) verlagen van de contributie voor de jongste jeugd is echter een middel, een eerste stap. Om focus te houden op groei is de volgende stap om een commissie ledenwerving te vormen. Op dit moment hebben zowel Willem van Gerven als Kim Verboven aangegeven Liberty hierbij te helpen, waarvoor dank! We zijn echter nog op zoek naar meer enthousiastelingen. Daarom nogmaals het verzoek om jullie hulp! De groei van Liberty komt niet vanzelf aanwaaien, maar is een verantwoordelijkheid van ons allen! Ben je creatief, enthousiast of heb je handjes beschikbaar of goede ideeën?  Stuur een bericht aan onze secretaris ([email protected] of app/sms naar 0653175217).

Liberty de zomer door
Tijdens de ALV heeft de TC een plan gepresenteerd om gedurende de zomervakantie hockey te faciliteren. Vanaf deze week is de jeugd alweer (door)gestart met trainen. De TC heeft hier een trainingsschema voor opgesteld. De verwachting is dat veel mensen gedurende de zomervakantie van 2020 thuis blijven, vandaar dat we (afhankelijk van de opkomst gedurende de trainingen) het complex gedurende de vakantieperiode open zullen houden. Tevens is de TC in overleg met de evenementencommissie om te kijken welke evenementen er extra tijdens de vakantieperiode georganiseerd kunnen worden. Houd de berichtgeving via de socials en app dus goed in de gaten de komende periode!

Vrijwilligers
Een club zonder vrijwilligers heeft geen bestaansrecht! Wij zijn superblij met iedereen die zich (op wat voor manier dan ook) inzet om Liberty draaiende te houden! Namens het bestuur veel dank aan alle vrijwilligers! Normaal gesproken sluiten we als dank voor jullie inzet een seizoen gezellig af met een BBQ voor alle vrijwilligers. Gezien de impact van het corona-virus op de financiële situatie van Liberty kiezen we dit jaar voor een andere passende invulling. We vragen alle vrijwilligers om zaterdag 12 september vrij te houden. Jullie ontvangen binnen nu en 3 weken een persoonlijke uitnodiging. Wil jij ook iets doen voor je club? We zijn altijd op zoek naar handjes. Laat het ons weten, stuur een bericht aan onze secretaris ([email protected] of app/sms naar 0653175217).

Sponsors
Een speciale dank gaat uit naar de sponsors van M.H.C. Liberty. We zijn heel blij dat jullie de hockeysport en Liberty in het bijzonder een warm hart toe dragen. Jullie (financiële) steun is meer dan welkom en geen vanzelfsprekendheid in deze economisch hectische tijd. Dat laatste beseffen we ons maar al te goed. We spreken de wens uit dat jullie nog heel lang jullie naam aan Liberty verbonden houden en daarmee hockey faciliteren voor de inwoners van Dongen en omgeving. We hebben jullie steun nu en in de toekomst hard nodig, dank jullie wel!

Start komend seizoen
Als het goed is, weet iedereen ondertussen in welk team hij/zij komend seizoen speelt. De competitieleiding van de KNHB heeft op basis van de versoepelingen besloten dat de competitie 2020-2021 volgens planning (zie reeds gepubliceerde speeldagenkalenders) start in het weekend van 5 en 6 september.

Tot slot
Het was een vreemd seizoen. Daar waar iedereen in maart dacht lekker te kunnen gaan hockeyen werden we verrast door de snelheid van COVID-19 en de daaropvolgende maatregelen. Ondanks dat alles stil lag, hebben we achter de schermen heel hard gewerkt om de club zo goed mogelijk door de crisis te loodsen. Hoewel COVID-19 financieel zijn spoor achterlaat, zijn wij er als bestuur van overtuigd dat we met de inzet van jullie kunnen bouwen aan de groei van Liberty. Wij wensen jullie alvast een fijne vakantie. Blijf gezond en geniet van elkaar! Hopelijk zien we jullie gedurende de zomermaanden bij Liberty op het terras. Ook op die manier steun je de club! Samen maken we er een succes van!

Met sportieve groeten, namens het bestuur 

Jeroen Beex
Voorzitter M.H.C. Liberty 
 

Gerelateerd nieuws

Hieronder staan de berichten die gerelateerd zijn aan dit bericht