Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
 
 

Van de bestuurstafel

Bestuur  |  13-10-2018

 

Beste leden,

Afgelopen maandag hebben we als bestuur weer samen gezeten. We waren aangenaam verrast door de grote opkomst van diverse commissies op deze eerste maandag van de maand. We willen dit graag zo vol houden en hopen dat de opkomst zo blijft.

Vanuit de club kwamen een aantal zaken naar boven die we intern besproken hebben en waarvan we vinden dat we dat met jullie moeten delen.

Zo was er de vraag; mag een passief lid één of twee wedstrijden spelen in een seizoen? We hebben onze statuten er op na gekeken en daar staat het volgende ; "Passieve leden zijn meerderjarige, natuurlijke personen die niet actief zijn in de sport, maar zich graag verbonden voelen aan de vereniging” .  Antwoord is dus nee dat mag niet.

Dan is het volgende punt wel veel meer in het daglicht gekomen door de actuele ontwikkelingen in het land. Alcohol gebruik  door minderjarigen. De afgelopen tijd is het oogluikend toegestaan binnen onze club en die tijd is eigenlijk voorbij. Wij hebben een wettelijke verplichting hier op te letten. Zoals uit de media blijkt, kunnen we ook nog eens aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongelukken van een minderjarige als blijkt dat hij of zij bij ons alcohol heeft gekregen.  Wij zullen ons dus gewoon aan de wet moeten houden. Er zit niet anders op.

Er is even geleden ook nog een vraag gesteld over waar men ijs kan halen of pakken als er op een training iets is gebeurd. De vriezer in het eerste materiaalhok, daar waar de trainingsbakken staan, is weer schoongemaakt en aangezet. Onder de koelkast staat een EHBO tas met de eerste behoeften er in. Ik hoop dat iedereen zijn verantwoording neemt als het gaat om de boel heel en zuiver te houden.

Als laatste punt willen we nog even de aandacht vestigen op de komende ALV. Hij staat voor als nog in onze agenda op donderdag 22 nov. Noteer het alvast in je agenda. De agenda zullen we zo snel mogelijk bekend maken.

Namens het bestuur
en met sportieve groet,
Rolf Kuijpers

 

Reacties

Rik van der Koogh
Alinea 4 🤣🤣🤣

Reageer op het nieuws

Hieronder kunt u reageren op dit nieuwsbericht door middel van uw lidnummer + wachtwoord.