Nieuws
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
 
 
 

KOM MEEPRATEN OVER DE TOEKOMST VAN LIBERTY

Bestuur  |  7-11-2018
Nieuwsafbeelding
Welkom aan alle leden en zeker ook de ouders van onze jeugd voor de Algemene Ledenvergadering van donderdag 22 november 2018.

De avond zal er als volgt uit gaan zien.

19:30 uur inloop met koffie en thee.
20:00 uur opening door voorzitter Jeroen Beex

- vaststellen notulen ALV (op te vragen bij secretaris)
- financieel verslag seizoen 2017-2018 (op te vragen bij secretaris)
- financieel verslag van de Stichting
- vaststellen balans en staat van baten en lasten per 31-7-2017
- verslag kascommissie
- nieuwe kascommissie instellen
- bespreken en vaststellen begroting seizoen 2018-2019

Korte pauze

- Wijzigingen bestuurssamenstelling:

- aftredend zijn:

- Eric Starmans, bestuurslid Hockeytechnische Zaken
- Eric van den Bosch, secretaris
- nog afscheid te nemen voormalig bestuurslid: Rolf Vullings

- Voordracht toe te treden tot het bestuur:

- Patricia de Wit
- vacant: bestuurslid Hockeytechnische Zaken
             (kandidaten kunnen zich melden bij de voorzitter)

- Liberty-2020 update tweede helft.

- rondvraag


22:30  sluiting en borrel

Gerelateerd nieuws

Hieronder staan de berichten die gerelateerd zijn aan dit bericht