Nieuws
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
 
 
 

Laatste update van de ALV van morgen

Bestuur  |  28-5-2018
Oproep aan alle ouders van de jeugd en onze senior-leden!
We gaan het morgen hebben over de toekomst van Liberty en hebben daar veel mensen bij nodig.
Wat is de agenda van de avond?
19:30 uur ontvangst met gratis koffie/thee.
20:00 uur aanvang ALV door voorzitter Eric van den Bosch.

 • vaststellen agenda.
 • vaststellen verslag vorige ALV.
 • voorstel voor het vaststellen van een jaarlijkse indexering van de contributie op basis van cijfers CBS.
 • bestuurswisseling:
  • aftredend zijn:
   • Ton Leeggangers (secretaris) i.v.m. een nieuwe functie op z’n werk.
   • Rolf Vullings (bestuurslid sponsoring) i.v.m. zijn nieuwe werk als wethouder van Dongen is hij al formeel geen bestuurslid meer.
  • toetredend zijn:
   • Patrick Spijkers (ouder, coach en lid team sponsoring).
   • Rolf Kuijpers (ouder, coach en actief lid).
   • Jeroen Beex (ouder en actief lid). 
  • wisseling positie als voorzitter:
   • huidige voorzitter Eric van den Bosch heeft aangegeven zijn functie te willen overdragen en af te treden bij de volgende ALV.
   • voorstel aan de ALV om te benoemen tot nieuwe voorzitter met directe ingang: Jeroen Beex. 
  • vacature toetreding tot bestuur in de functie van secretaris. 
  • de overige functies zullen binnen het bestuur worden vastgesteld.


20:30 uur aanvang status ‘Liberty 2020’. Korte terugblik op hetgeen inmiddels tot stand gebracht is binnen onze vereniging. Daarna onder leiding van Lutger Brenninkmeijer de toekomst van 'Liberty 2020’. Hiervoor is de wens, nee noodzaak, dat er nieuwe ouders/leden zich aanmelden om mee te denken en doen over de toekomst van onze hockeyvereniging.
22:30 uur sluiting en nakletsen met een gratis drankje (bier sponsored by ROVIN) en bitterballen.

Graag tot dinsdagavond 19:30 uur,

Bestuur MHC-Liberty,
Eric van den Bosch (voorzitter), Ton Leeggangers (Ton Leeggangers), Eric Oprinsen (penningmeester), Eric Starmans (Hockeytechniek), Rolf Vullings (Sponsoring) 

Gerelateerd nieuws

Hieronder staan de berichten die gerelateerd zijn aan dit bericht