Nieuws
Afgelaste Wedstrijden
Totaal: 0 thuiswedstrijd(en) en 0 uitwedstrijd(en) afgelast
 
 
 

Contributie seizoen 2017/2018

Contributie / lidmaatschap  |  22-4-2017
Geachte leden van MHC Liberty.
 
Graag brengen wij jullie op de hoogte van het volgende: Op de algemene ledenvergadering van 20 april jl., hebben de leden ingestemd met de contributiebedragen voor het seizoen 2017/2018. Uiteraard zullen deze spoedig gepubliceerd worden op de website van onze vereniging. Conform het contributie-reglement maken wij jullie er graag ook op attent dat, indien een lidmaatschap niet uiterlijk 31 mei beëindigd is, leden nog het gehele volgende seizoen lid blijven van onze vereniging, en het daarmee gepaard gaande contributie-bedrag verschuldigd zijn.
Mocht je dus overwegen om het lidmaatschap voor het volgend seizoen te beëindigen (hetgeen wij uiteraard zeer betreuren), 
dan kan dit uiterlijk 31 mei alléén via de 'opzegmodule' in LISAteam.

LISAteam is te benaderen via de Liberty website (rechtboven - Inloggen).
Nadat je bent ingelogd selecteer je 'Club' en vervolgens 'Opzegformulier'.

Mocht je andere vragen hebben hieromtrent, dan kunt je deze stellen via [email protected] Wij vertrouwen erop  je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur MHC Liberty